Menu
Your Cart

Gizlilik ve Güvenlik

GİZLİLİK VE GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ

www.glorysexshop.com alan adı web sitesinin (kısaca “Site” olarak anılacaktır) tüm hakları SONSUZKOD YAZILIMA (kısaca “www.glorysexshop.com” olarak anılacaktır) aittir. www.glorysexshop.com, Site üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, üyeleri ve kullanıcıları ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

www.glorysexshop.com, gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelik veya Site üzerindeki çeşitli formların doldurulması ve oylamaların yapılması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyadı, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) www.glorysexshop.com’a vermeleri gerekmektedir. www.glorysexshop.com tarafından talep edilen bilgiler ve/veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler ve/veya Site üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; www.glorysexshop.com ve iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından, www.glorysexshop.com üyeleri ve kullanıcıları ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerin ve kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

www.glorysexshop.com, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini www.glorysexshop.com’in iş birliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda www.glorysexshop.com, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

a. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının;

b. www.glorysexshop.com’in üyeleri ve kullanıcıları ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının;

c. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

www.glorysexshop.com, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı; bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. www.glorysexshop.com’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site ’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, www.glorysexshop.com’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

www.glorysexshop.com, kullanıcılara ve kullanıcıların Siteyi kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak, internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı; bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından, dinamik olarak izinli pazarlama mesajı ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya kullanıcıların e-posta adresinden veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için oluşturulmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu, başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak kullanıcılar, dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

www.glorysexshop.com tarafından Site dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan elde edilen bilgiler, www.glorysexshop.com veya iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından, bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiksel analiz yapmak veya veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

www.glorysexshop.com, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman Sitede yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. www.glorysexshop.com’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, Site de yayınlandığı tarih İtibariyle yürürlüğe girer.This is the sticky Notification module. You can use it for any message such as cookie notices, special promotions, or any other important text.